GUA NEK TAKON KUMPULAN CERITA RAKYAT SUKADANA

Pengarang: 

DELA SYAHEFTI

Penerbit: 

PUSTAKA RUMAH ALOY

Tahun Terbit: 

2017

Daerah/Wilayah: 
Kalimantan Barat
Rak: 

KBA - 398 (390-399)

ISSN/ISBN: 

978-602-6555-42-7

Jumlah Halaman: 
114

Cerita rakyat adalah sastra lisan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat penuturnya. Cerita rakyat merupakan warisan nenek moyang yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, kebudayaan, dan ajaran-ajaran tentang kehidupan. Cerita rakyat merupakan bukti peradaban zaman pada masa itu yang menjadi ciri khas bangsa. Buku ini merupakan kumpulan cerita rakyat Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Adapun cerita rakyat Sukadana yang terdapat didalam buku ini meliputi Gua Nek Takon; Jelikak, Jeliko, dan Jelino Mate; Unjuk; Ratu Nirmala; Ketam Batu dan Si Anak Petani; Asal Usul Padi. Bahasanya yang mudah dipahami, membawa kita untuk mengenal hingga mencintai cerita rakyat masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kayong Utara.